S I S U S T U S S U U N N I T T E L U

TOIMISTOT

Toimivan ja viihtyisän toimiston suunnitteluun ei ole olemassa yhtä ja samaa yleispätevää kaavaa. Alkuun pääsee selvittämällä, miten toimistossa aiotaan työskennellä. Hyvä työympäristö tekee työnteosta sujuvampaa, joustavampaa ja työntekijöiden viihtyvyys kasvaa. Ensisijaisia asioita toimistosuunnittelussa on kalustejärjestelyt, akustiikka ja valaistus.

JULKISET TILAT, LIIKETILAT, MYYMÄLÄT, KAHVILAT JA RAVINTOLAT

Toimitilojen ilme, brändi ja työympäristöjen kehittäminen ovat tärkeitä kilpailuetuja yrityksille. Hyvä sisustus on tärkeä osa yrityksen markkinointiviestintää. Sillä on myös suuri merkitys yrityksen toiminnan ja työn tuottavuuden kehittämisessä.

Julkisten tilojen suunnittelussa on huomioitava kaikki tilan käyttäjät, ja heidän asettamansa tavoitteet ja vaatimukset tilojen käytölle. Tilojen toimivuuteen vaikuttavat värien käyttö, valaistus, opasteet, akustiikka, huonekalujen sijoittelu ja materiaalien turvallisuus. Kaikkien elementtien tulee omalta osaltaan edesauttaa turvallista tilaa, mutta toimia myös keskenään.

KODIT

Koti on tilaustyötä omalle elämälle. Kodin tiloissa on tärkeää hallittu kokonaisilme, toimivuus ja viihtyisyys. Kodin tulisi olla asujansa näköinen. Arjessa huomaa kuinka tärkeitä oikeat materiaalivalinnat ja järkevät tilaratkaisut ovat. Onnistunut tilasuunnittelu ottaa neliöt käyttöön tehokkaasti, lisää asumismukavuutta ja nostaa asunnon arvoa.

Joskus kodeissa tarvitaan apua kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, joskus riittää vain verhojen vaihto. Tilojen asettamat rajoitukset ovat voitettavissa huolellisella suunnittelulla. Rohkea ja varma värien käyttö elävöittää kotia. Pintamateriaalit muodostavat yhdessä värien kanssa kodin hengen. Erilaisilla pintamateriaalivalinnoilla saadaan syvyyttä. Valaistuksella voidaan luoda tunnelmaa ja turvallisuutta. Kodeissakaan ei saa unohtaa esteettömyyttä, esteettisyyttä ja ekologisuutta.

Ikääntyneiden asuinympäristön turvallisuuteen liittyy samoja seikkoja riippumatta siitä, mikä asumismuoto on. Joskus senioreiden asumiseen liittyy pelko laitosmaisuudesta. Tämän pelon voi huoletta pyyhkiä pois. Tänä päivänä on olemassa todella tyylikkäitä ratkaisuja senioriasumiseen. Suunnittelutoimisto Pilke on saanut kehittää Lahden vanhusten asuntosäätiölle turvallisia ja tyylikkäitä senioriasumisen konsepteja. Kodin merkitys meille lähes kaikille on kiistaton. Koti on kanssakäymisen paikka ja mielen koti.