Luodaan 

Pilkettä

 tiloihin!


Pilke Oy tarjoaa 

sisustamiseen ja

rakentamiseen

liittyvää suunnittelua,

 rakennuttamista,

valvontaa,

koulutusta ja

konsultointia.SUUNNITTELUTOIMISTO PILKE OY 
Salpausselänkatu 28 A |  45100 Kouvola   

TIINA NARINEN 0407290420 | HEIKKI HENTTONEN 0405308532